Evangelická církev v Žatci

(FS ČCE v Žatci)

O sboru

Evangelická církev

Farní sbor v Žatci je součástí Českobratrské církve evangelické, největší protestantské církve v ČR, která vznikla v roce 1918 spojením kalvinistické a luterské církve. Základní odlišnost klasických protestanstkých církví od církve katolické či pravoslavné je přesvědčení, že se člověk na své spáse nepodílí vlastními zásluhami. Vše potřebné pro spásu člověka učinil Kristus, když za nás zemřel na kříži. Koho Bůh chce, toho povolá, aby v Krista věřil. Takový člověk se pak snaží jednat dobře z vděčnosti Bohu, Božím působením. Ačkoliv se může zdát, že takové přesvědčení může vést k pasivitě, kultura dříve většinově protestantských zemí jako Švýcarsko, Holandsko nebo rané Spojené státy byla svého času proslulá činorodostí a vysokou morální úrovní. Praxe ukazuje, že toto přesvědčení nevede k pasivitě ani morální lhostejnosti, právě naopak.