Evangelická církev v Žatci

(FS ČCE v Žatci)

kázání

Matouš 6, 1–21

Neprodávejme sami sebe světu. Ani naše dobré skutky, ani pohnutí našeho nitra. Ani naše sebepřekonání. Kristus kraluje1

kázání

Lukáš 2, 22–40

O špinavých rukou a čistých penězích. O naslouchání starým lidem.

kázání

Marek 1, 21–28

O Ježíšově prostém kázání v Kafarnaum. O tom, že nás nepřišel zničit.

kázání

Jan 2, 1–11

O Ježíšově prvním zázraku a proč se nechtěl proslavit jako pojišťovák lidského štěstí.

kázání

Matouš 2, 9b-11

O svátku, původem z východu. O mudrcích z východu a schopnosti vědět, kde je hvězda ve dne.