Evangelická církev v Žatci

(FS ČCE v Žatci)

Pravidelná setkání

Bohoslužby
neděle 11.00 v Evangelickém kostele v Husově ulici, v zimních měsících v modlitebně v Husově 1200
Biblická hodina
pondělí 16.00 na faře

Kontakty

Adresa
Husova 1200, 438 01 Žatec
E-mail
zatec@evangnet.cz
Telefon
415 748 008, 608 772 678, 777 907 062
Kurátor
Ivo Valášek
Duchovní
farář Tomáš Pavelka
Bankovní spojení
1020551349/0800