Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Žatci

Pravidelná setkání

Bohoslužby
neděle 11.00 v Evangelickém kostele v Husově ulici, v zimních měsících na v modlitebně v Husově 1200
Setkání dětí
středa 16.00 na faře
Předkřestní příprava
čtrtek 15.15 na faře
Biblická hodina
čtvrtek 16.00 na faře

Kontakty

Adresa
Husova 1200, 438 01 Žatec
E-mail
zatec@evangnet.cz
Telefon
415 748 008, 608 772 678, 777 907 062
Kurátor
Ivo Valášek
Administrátor
farář Tomáš Pavelka
Bankovní spojení
1020551349/0800