Evangelická církev v Žatci

(FS ČCE v Žatci)

Nahrávky bohoslužeb

Jan 1, 19–34

číst kázání zvukový záznam

O chvílích, kdy se člověk v duchu ptá „A vy jste jako kdo?“ O tom, že celý svět nejde odemknout jednou skvělou myšlenkou. O Synu Božím, který říká „Nevzdávej to!“

Jan 1, 6–17

číst kázání zvukový záznam

O Janu Křtiteli, jež dštil oheň a síru a všichi ho brali. O Kristu, jež kázal naději a právě proto nebyl oblíben všobecně. A o tom, jak žít potom, co vstal z mrtvých.

Jan 1, 1–14

číst kázání zvukový záznam

O zaklínadlech, o moci slova, jež člověk poslouchá. Jak obvykle víme buď jen CO, nebo jen JAK, ale ne zároveň. O chytání ryb a chovu slepic; o tom, že to pravé slovo nemáme v moci. A že to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.